บริษัท ไอแซค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
โทร 02-7350581-8
  • th

NEC


NEC

 

NEC โปรเจคเตอร์

19,900.-

VE281X

ความสว่าง     2800 ANSI Lumens 
Contrast           3000:1 
Weight              2.3 kg.
ความละเอียด         XVGA
ประกันหลอด       1 ปี/1000 ชม. 
ประกันตัวเครื่อง   3 ปี   
อายุหลอดภาพ     6000 ชั่งโมง
มี HDMI Port

29,000.-

VE311X

ความสว่าง     3100 ANSI Lumens 
Contrast            3000:1
Weight               2.5 kg.
ความละเอียด        XGA
ประกันหลอด        1 ปี/1000 ชม.
ประกันตัวเครื่อง     2 ปี  
อายุหลอดภาพ      5000 ชั่งโมง
มี HDMI Port

Call

M271X

ความสว่าง     2700 ANSI Lumens 
Contrast            3000:1
Weight               2.9 kg.
ความละเอียด       XGA
ประกันหลอด       1 ปี/1000 ชม.
ประกันตัวเครื่อง     2 ปี    
อายุหลอดภาพ     10000 ชั่งโมง 
มี HDMI Port

Call

M311X / M311W

ความสว่าง     3100 ANSI Lumens 
Contrast            3000:1
Weight               2.9 kg.
ความละเอียด        XGA/WXGA
ประกันหลอด        1 ปี/1000 ชม. 
ประกันตัวเครื่อง     2 ปี   
อายุหลอดภาพ     10000 ชั่งโมง
มี HDMI Port

Call

M322X

ความสว่าง     3200 ANSI Lumens 
Contrast             10000:1
Weight                     3.4 kg.
ความละเอียด         XGA
ประกันหลอด         1 ปี/1000 ชม. 
ประกันตัวเครื่อง     2 ปี   
อายุหลอดภาพ      10000 ชั่งโมง
มี HDMI Port

Call

M362X

ความสว่าง     3600 ANSI Lumens 
Contrast            10000:1
Weight              3.5 kg.
ความละเอียด        XGA
ประกันหลอด        1 ปี/1000 ชม.
ประกันตัวเครื่อง     2 ปี    
อายุหลอดภาพ      10000 ชั่งโมง
มี HDMI Port

Call

M362W

ความสว่าง           3600 ANSI Lumens 
Contrast                   10000:1
Weight                      3.5 kg.
ความละเอียด            WXGA
ประกันหลอด            1 ปี/1000 ชม.
ประกันตัวเครื่อง      2 ปี
อายุหลอดภาพ      10000 ชั่งโมง
มี HDMI Port

Call

M420H

ความสว่าง           4000 ANSI Lumens 
Contrast                   10000:1
Weight                      3.8 kg.
ความละเอียด            Full HD
ประกันหลอด            1 ปี/1000 ชม.
ประกันตัวเครื่อง      2 ปี
อายุหลอดภาพ      8000 ชั่งโมง
มี HDMI Port

Call

P451X

ความสว่าง     4500 ANSI Lumens 
Contrast               4000:1
Weight                  4.1 kg.
ความละเอียด        XGA
ประกันหลอด        1 ปี/1000 ชม.
ประกันตัวเครื่อง       2 ปี
อายุหลอดภาพ      6000 ชั่งโมง 
มี HDMI Port

Call

P501X

ความสว่าง     5000 ANSI Lumens 
Contrast               4000:1
Weight                  4.1 kg.
ความละเอียด        XGA
ประกันหลอด        1 ปี/1000 ชม.
ประกันตัวเครื่อง       2 ปี
อายุหลอดภาพ      6000 ชั่งโมง 
มี HDMI Port

Call

UM330X

ความสว่าง         3300 ANSI Lumens
Contrast                  3000:1
Weight                     8.6 kg.
ความละเอียด           XGA
ประกันหลอด           1 ปี/1000 ชม.
ประกันตัวเครื่อง       2 ปี
อายุหลอดภาพ      6000 ชั่งโมง 
มี HDMI Port

Call

UM330W

ความสว่าง         3300 ANSI Lumens 
Contrast                  3000:1
Weight                     8.6 kg.
ความละเอียด           WXGA
ประกันหลอด           1 ปี/1000 ชม.
ประกันตัวเครื่อง       2 ปี
อายุหลอดภาพ      6000 ชั่งโมง 
มี HDMI Port

Call

PA500X

ความสว่าง     5000 ANSI Lumens 
Contrast             2000:1 
Weight                7.7 kg.
ความละเอียด         XGA
ประกันหลอด         1 ปี/1000 ชม. 

Call

PA500U

ความสว่าง     5000 ANSI Lumens
Contrast               2000:1
Weight                  7.8 kg.
ความละเอียด        WUXGA
ประกันหลอด        1 ปี/1000 ชม.

Call

PA550W

ความสว่าง     5500 ANSI Lumens
Contrast                2100:1
Weight                   7.7 kg.
ความละเอียด         WXGA
ประกันหลอด         1 ปี/1000 ชม.

Call

PA600X

ความสว่าง     6000 ANSI Lumens
Contrast                2100:1
Weight                   8 kg.
ความละเอียด         XGA
ประกันหลอด         1 ปี/1000 ชม.
มี HDMI Port

Call

PX750U

ความสว่าง     7500 ANSI Lumens
Contrast                    2100:1
Weight                      19.7 kg.
ความละเอียด             WUXGA
ประกันตัวเครื่อง       2 ปี
 

Call

PH1000U

ความสว่าง     10000 ANSI Lumens
Contrast                 2000:1
Weight                   40 kg.
ความละเอียด         WUXGA
มี HDMI Port