บริษัท ไอแซค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
โทร 02-7350581-8
  • th

SONY


SONY

 

SONY โปรเจคเตอร์

Call

VPL-DX100

ความสว่าง      2300 ANSI Lumens
Contrast           2500:1
Weight              2.5 kg.
ความละเอียด       XGA
ประกันหลอด       6 เดือน/1000 ชม.
ประกันตัวเครื่อง     2 ปี
อายุหลอดภาพ     7000 ชั่งโมง

Call

VPL-DX102

ความสว่าง         2300 ANSI Lumens
Contrast             3000:1
Weight                2.5 kg.
ความละเอียด         XGA
ประกันหลอด         6 เดือน/1000 ชม.
ประกันตัวเครื่อง        2 ปี
อายุหลอดภาพ       10000 ชั่งโมง

Call

VPL-DX120

ความสว่าง         2600 ANSI Lumens
Contrast             2500:1
Weight                2.5 kg.
ความละเอียด         XGA
ประกันหลอด         6 เดือน/1000 ชม.
ประกันตัวเครื่อง        2 ปี
อายุหลอดภาพ       7000 ชั่งโมง

Call

VPL-DX122

ความสว่าง         2600 ANSI Lumens
Contrast             3000:1
Weight                2.5 kg.
ความละเอียด         XGA
ประกันหลอด         6 เดือน/1000 ชม.
ประกันตัวเครื่อง        2 ปี
อายุหลอดภาพ       10000 ชั่งโมง
 

Call

VPL-DX127

ความสว่าง         2600 ANSI Lumens
Contrast             3000:1
Weight                2.6 kg.
ความละเอียด         XGA
ประกันหลอด         6 เดือน/1000 ชม.
ประกันตัวเครื่อง        2 ปี
อายุหลอดภาพ       10000 ชั่งโมง
Network Projector

Call

VPL-DX140

ความสว่าง     3200 ANSI Lumens
Contrast           2500:1
Weight              2.5 kg.
ความละเอียด       XGA
ประกันหลอด       6 เดือน/1000 ชม.
ประกันตัวเครื่อง     2 ปี
อายุหลอดภาพ     7000 ชั่งโมง
 

Call

VPL-DX142

ความสว่าง     3200 ANSI Lumens 
Contrast           3000:1
Weight              2.5 kg.
ความละเอียด       XGA
ประกันหลอด       6เดือน/1000 ชม.
ประกันตัวเครื่อง     2 ปี  
อายุหลอดภาพ     10000 ชั่งโมง
 

Call

VPL-DX147

ความสว่าง     3200 ANSI Lumens 
Contrast            3000:1
Weight               2.5 kg.
ความละเอียด        XGA
ประกันหลอด        6เดือน/1000 ชม.
ประกันตัวเครื่อง      2 ปี 
อายุหลอดภาพ     10000 ชั่งโมง
Network Projector

Call

VPL-DW122

ความสว่าง     2600 ANSI Lumens 
Contrast          3000:1
Weight             2.5 kg.
ความละเอียด       WXGA
ประกันหลอด       6 เดือน/1000 ชม.
ประกันตัวเครื่อง     2 ปี  
อายุหลอดภาพ    10000 ชั่งโมง
 

Call

VPL-DW127

ความสว่าง     2600 ANSI Lumens 
Contrast          3000:1
Weight             2.6 kg.
ความละเอียด      WXGA
ประกันหลอด      6 เดือน/1000 ชม.
ประกันตัวเครื่อง    2 ปี 
อายุหลอดภาพ    10000 ชั่งโมง 
Network Projector
 

Call

VPL-EX230

ความสว่าง          2800 ANSI Lumens
Contrast              3300:1
Weight                 3.8 kg.
ความละเอียด          XGA
ประกันหลอด          6 เดือน/1000 ชม.
ประกันตัวเครื่อง         2 ปี
อายุหลอดภาพ        10000 ชั่งโมง
มี HDMI Port
Network Projector

Call

VPL-EX235

ความสว่าง          2800 ANSI Lumens
Contrast              3300:1
Weight                 3.8 kg.
ความละเอียด          XGA
ประกันหลอด          6 เดือน/1000 ชม.
ประกันตัวเครื่อง         2 ปี
อายุหลอดภาพ        10000 ชั่งโมง
มี HDMI Port
Network Projector

Call

VPL-EX250

ความสว่าง          3300 ANSI Lumens
Contrast               3300:1
Weight                  3.8 kg.
ความละเอียด           XGA
ประกันหลอด           6 เดือน/1000 ชม.
ประกันตัวเครื่อง          2 ปี
อายุหลอดภาพ        10000 ชั่งโมง
มี HDMI Port
Network Projector

Call

VPL-XE255

ความสว่าง          3300 ANSI Lumens
Contrast               3300:1
Weight                  3.8 kg.
ความละเอียด           XGA
ประกันหลอด           6 เดือน/1000 ชม.
ประกันตัวเครื่อง          2 ปี
อายุหลอดภาพ        10000 ชั่งโมง
มี HDMI Port
Network Projector

Call

VPL-EX272

ความสว่าง          3700 ANSI Lumens
Contrast              3000:1
Weight                3.8 kg.
ความละเอียด          XGA
ประกันหลอด          6 เดือน/1000 ชม.
ประกันตัวเครื่อง          2 ปี
อายุหลอดภาพ        7000 ชั่งโมง
มี HDMI Port
Network Projector

Call

VPL-EX290

ความสว่าง          3800 ANSI Lumens
Contrast               3300:1
Weight                 3.8 kg.
ความละเอียด           XGA
ประกันหลอด           6 เดือน/1000 ชม.
ประกันตัวเครื่อง          2 ปี
อายุหลอดภาพ        10000 ชั่งโมง
มี HDMI Port
Network Projector
 

Call

VPL-EX295

ความสว่าง          3800 ANSI Lumens
Contrast               3300:1
Weight                 3.8 kg.
ความละเอียด           XGA
ประกันหลอด           6 เดือน/1000 ชม.
ประกันตัวเครื่อง          2 ปี
อายุหลอดภาพ        10000 ชั่งโมง
มี HDMI Port
Network Projector
 

Call

VPL-SX360

ความสว่าง          3200 ANSI Lumens
Contrast              3000:1
Weight                 6 kg.
ความละเอียด           XGA
ประกันหลอด           6 เดือน/1000 ชม.
ประกันตัวเครื่อง          2 ปี
อายุหลอดภาพ        8000 ชั่งโมง
มี HDMI Port
Network Projector
Ultra Short Throw

Call

VPL-SW630

ความสว่าง          3100 ANSI Lumens
Contrast              3000:1
Weight                 6 kg.
ความละเอียด           WXGA
ประกันหลอด           6 เดือน/1000 ชม.
ประกันตัวเครื่อง          2 ปี
อายุหลอดภาพ        8000 ชั่งโมง
มี HDMI Port
Network Projector
Ultra Short Throw
 

Call

VPL-SW630C

ความสว่าง          3100 ANSI Lumens
Contrast              3000:1
Weight                 6 kg.
ความละเอียด           WXGA
ประกันหลอด           6 เดือน/1000 ชม.
ประกันตัวเครื่อง          2 ปี
อายุหลอดภาพ        8000 ชั่งโมง
มี HDMI Port
Network Projector
Ultra Short Throw
Interactive Projector

Call

VPL-SW620C

ความสว่าง          2600 ANSI Lumens
Contrast              3000:1
Weight                 6 kg.
ความละเอียด           WXGA
ประกันหลอด           6 เดือน/1000 ชม.
ประกันตัวเครื่อง          2 ปี
อายุหลอดภาพ        8000 ชั่งโมง
มี HDMI Port
Network Projector
Ultra Short Throw
Interactive Projector

Call

VPL-CH350

ความสว่าง        4000 ANSI Lumens
Contrast                    2500:1
Weight                       5.7 kg.
ความละเอียด             WUXGA
ประกันหลอด             6 เดือน/1000 ชม.
ประกันตัวเครื่อง         2 ปี
อายุหลอดภาพ          5000 ชั่งโมง
มี HDMI Port 
Network Projector

Call

VPL-CH355

ความสว่าง        4000 ANSI Lumens
Contrast                    2500:1
Weight                       5.7 kg.
ความละเอียด             WUXGA
ประกันหลอด          6 เดือน/1000 ชม.
ประกันตัวเครื่อง         2 ปี
อายุหลอดภาพ          5000 ชั่งโมง
มี HDMI Port 
Network Projector

Call

VPL-CH370

ความสว่าง           5000 ANSI Lumens
Contrast                   2500:1
Weight                      5.7 kg.
ความละเอียด            WUXGA
ประกันหลอด            6 เดือน/1000 ชม.
ประกันตัวเครื่อง        2 ปี
อายุหลอดภาพ         3500 ชั่งโมง
มี HDMI Port 
Network Projector

Call

VPL-CH375

ความสว่าง           5000 ANSI Lumens
Contrast                   2500:1
Weight                      5.7 kg.
ความละเอียด            WUXGA
ประกันหลอด            6 เดือน/1000 ชม.
ประกันตัวเครื่อง        2 ปี
อายุหลอดภาพ         3500 ชั่งโมง
มี HDMI Port 
Network Projector

Call

VPL-FX35

ความสว่าง           5000 ANSI Lumens
Contrast                   2000:1
Weight                      8 kg.
ความละเอียด            XGA
ประกันหลอด            6 เดือน/1000 ชม.
ประกันตัวเครื่อง        2 ปี
อายุหลอดภาพ         4000 ชั่งโมง
มี HDMI Port 
Network Projector

Call

VPL-FX37

ความสว่าง           6000 ANSI Lumens
Contrast                   2000:1
Weight                      8.1 kg.
ความละเอียด            XGA
ประกันหลอด            6 เดือน/1000 ชม.
ประกันตัวเครื่อง        2 ปี
อายุหลอดภาพ         3500 ชั่งโมง
มี HDMI Port 
Network Projector

Call

VPL-FH36

ความสว่าง           5200 ANSI Lumens
Contrast                   2000:1
Weight                      8.3 kg.
ความละเอียด            WUXGA
ประกันหลอด            6 เดือน/1000 ชม.
ประกันตัวเครื่อง        2 ปี
อายุหลอดภาพ         3500 ชั่งโมง
มี HDMI Port 
Network Projector

Call

VPL-FXZ35

ความสว่าง           4000 ANSI Lumens
Contrast                   8000:1
Weight                      11 kg.
ความละเอียด            WUXGA
ประกันหลอด            6 เดือน/1000 ชม.
ประกันตัวเครื่อง        2 ปี
อายุหลอดภาพ         20000 ชั่งโมง
มี HDMI Port 
Network Projector

Call

VPL-FX500L

ความสว่าง           7000 ANSI Lumens
Contrast                   2500:1
Weight                      20 kg.
ความละเอียด            XGA
ประกันหลอด            6 เดือน/1000 ชม.
ประกันตัวเครื่อง        2 ปี
อายุหลอดภาพ         8000 ชั่งโมง
มี HDMI Port 
Network Projector

Call

VPL-FH500L

ความสว่าง           7000 ANSI Lumens
Contrast                   2500:1
Weight                      20 kg.
ความละเอียด            WUXGA
ประกันหลอด            6 เดือน/1000 ชม.
ประกันตัวเครื่อง        2 ปี
อายุหลอดภาพ         8000 ชั่งโมง
มี HDMI Port 
Network Projector

Call

VPL-FHZ700L

ความสว่าง           7000 ANSI Lumens
Contrast                   8000:1
Weight                      22 kg.
ความละเอียด            WUXGA
ประกันหลอด            6 เดือน/1000 ชม.
ประกันตัวเครื่อง        2 ปี
อายุหลอดภาพ         20000 ชั่งโมง
มี HDMI Port 
Network Projector

Call

VPL-HW40ES

ความสว่าง           1700 ANSI Lumens
Weight                      10 kg.
ความละเอียด            Full-HD
ประกันหลอด            6 เดือน/1000 ชม.
ประกันตัวเครื่อง        2 ปี
อายุหลอดภาพ         5000 ชั่งโมง
มี HDMI Port 
Network Projector
 

Call

VPL-VW500ES

ความสว่าง           1700 ANSI Lumens
Contrast                   200000:1
Weight                      14 kg.
ความละเอียด            4K
ประกันหลอด            6 เดือน/1000 ชม.
ประกันตัวเครื่อง        2 ปี
อายุหลอดภาพ         5000 ชั่งโมง
มี HDMI Port 
Network Projector

Call

VPL-VW1100ES

ความสว่าง           2000 ANSI Lumens
Contrast                   1000000:1
Weight                      20 kg.
ความละเอียด            4K
ประกันหลอด            6 เดือน/1000 ชม.
ประกันตัวเครื่อง        2 ปี
มี HDMI Port 
Network Projector